Aanmelden van producten voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde

 

 

Om voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde in aanmerking te komen, dienen producten aan bepaalde criteria te voldoen.

De criteria van het Streekproduct Westerwolde kunt u hierboven vinden onder de tab Criteria Keurmerk Streekproduct Westerwolde.

Aanmeldingsformulier 

Wanneer u na lezing van de criteria van mening bent dat uw product c.q. producten in aanmerking zoud(en) komen voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde, kunt u deze aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. U kunt het aanmeldingsformulier in PDF-formaat downloaden en daarna afdrukken. Het afgedrukte formulier dient te worden ingevuld. Verdere instructies treft u op het formulier aan.

 

 

De streek Westerwolde 

Wanneer de streek Westerwolde wordt genoemd, dan wordt hieronder verstaan de streek met als geografische begrenzing:

 

De grens met Duitsland naar het zuiden tot de provinciegrens met Drenthe, 

van daar naar het noorden tot Alteveer, van daar de gemeentegrens van resp. Stadskanaal en Bellingwedde (en het verlengde) volgend tot de Kentesweg, Bouwteweg, Oosteinde naar Bellingwolde, Hoofdstraat Bellingwolde in noordelijke richting, einde Hoofdstraat naar rechts, brug over tot de grens met Duitsland.