Aankomende evenementen

VoedFestival:

 

Zaterdag 15 september a.s. wordt er een Voedselfestival georganiseerd in Westerwolde. Dit project is een samenwerking tussen Rineke Dijkinga en de Cittaslow-gemeenten Borger-Odoorn en Westerwolde. Op het Voedfestival staat de connectie tussen boeren, burgers en ons etensbord centraal. Ons streven is zo'n 2000 mensen het festival te laten bezoeken.

 

Doel van het voedfestival

 

Het voedfestival is bedoeld om:

-betrokkenheid bij de voedselketen te genereren 

-om ondernemers/boeren, bestuurders, producenten en verwerkers uit de regio te inspireren om (meer) met elkaar samen te werken

-om bewoners en bezoekers kennis te laten maken met het duurzame voedsel dat hier geteeld/geproduceerd wordt.

- de Noordelijke economie een impuls te geven. Er wordt hier al heel wat duurzaam voedsel geproduceerd. Maar bijna alles wordt uit de provincie getransporteerd en elders verwerkt en verkocht. Dat kan anders en veel duurzamer! Als we de teelt, productie, verwerking en consumptie van voedsel weer lokaal gaan organiseren. De Noordelijke economie, denk aan horeca, bed&breakfasts, winkels, toeristische sector, imago Groningen en Drenthe, kleine boeren, leefbaarheid van het platteland etc., zou een enorme impuls kunnen krijgen door de lokale voedselketen weer op gang te brengen. Op deze dag laten we zien en proeven wat we al met elkaar gerealiseerd hebben!

Qua sfeer willen we het volgende realiseren:

 

Waan je voor een dag op een Italiaanse streekmarkt, waar men vol trots de oogst uit de regio verkoopt: eerlijk, authentiek, duurzaam en ambachtelijk. Het Noorden van Nederland is de kraamkamer van veel overheerlijk en gezond voedsel. Ooit slow food 'risotto' van naakte haver uit Westerwolde gegeten? Of een 'gouden' olie uit eigen streek als dressing gebruikt? Of boter van blaarkopkoeien op je brood gehad? 

 

Dit alles vanuit het gedachtegoed van Cittaslow, aandacht voor mens, dier, natuur -en dus de bodem-, rust, leefbaarheid van het platteland en de lokale voedselketen.

Wat er de afgelopen tijd zoal gebeurd is

Dag van de Trekpaarden 2017

 

Afgelopen 19 februari zijn wij met een groot aantal producenten weer bij elkaar geweest voor een producentenvergadering. De bijeenkomst werd heel goed bezocht en er is opnieuw op een bijzonder plezierige en constructieve manier met elkaar vergaderd. Op uitnodiging was namens de Gemeente Westerwolde Suzan Klaassens deels bij de vergadering aanwezig voor het agendapunt Cittaslow. Zij heeft met onze producenten kunnen kennismaken en was enthousiast over de rol die wij met onze producenten/producten kunnen spelen bij de Cittaslow ontwikkelingen.

Ook mochten we weer een nieuw lid welkom heten bij onze Stichting. De heer Harm Verweij van Brouwerij-Westerwolde werd welkom geheten en ontving uit handen van onze voorzitter, Guus Brouwer, het Keurmerk voor Westerwoldse bieren en pioenrozen. Wij feliciteren de Brouwerij-Westerwolde met dit Keurmerk.

Na een succesvolle Dag van de Trekpaarden 2016 organiseerde Staatsbosbeheer dit jaar opnieuw een Dag van de Trekpaarden. Deze dag heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 december 2017 van 11.00 - 16.00 uur. Ook onze producenten zijn opnieuw uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn met streekproducten of een workshop.  De dag vond plaats in Breedwisch te Sellingen, een natuurgebied van Staatsbosbosbeheer. Helaas was het geen mooi weer, maar de bezoekers hebben een leuke "Dag van de Trekpaarden" kunnen beleven.

Nieuws:

 

St. Keurmerk Streekproducten Westerwolde heeft in 2017 met de producenten vergaderd op 29 maart.  Tijdens deze bijeenkomst konden wij nieuwe producenten verwelkomen bij onze Stichting. Het gaat om :

- Stichting Woonzorg Bellingwedde en

- Familie Schuring van 't Veerste Veldhuis in Sellingen.

Wij heten deze nieuwe producenten van harte welkom bij onze Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde.

 

 

Hieronder de in maart 2017 uitgereikte certificaten aan nieuwe producenten, t.w. Stichting Woonzorg Bellingwedde (aan Nicolette van Dis) en Maatschap Schuring (aan Alita Schuring).

Op 26 oktober 2016 heeft er een vergadering plaatsgevonden van de producenten van onze Stichting. Op deze bijeenkomst mochten wij weer 2 nieuwe producenten verwelkomen.

Het betreft:

- Eetcafé “De Heerlijkheid Westerwolde”in Sellingen en

- Wijn- en Fruitboerderij “Hestia” in Sellingen

Wij zijn er trots op dat wij hen tijdens deze avond het Keurmerk Certificaat voor hun product mochten uitreiken.

 

 

Op de foto's hieronder ziet u de uitreiking van het certificaat aan:

Simone Helsloot van Eetcafé “De Heerlijkheid Westerwolde” en

 

Servaas Smulders van Wijn- en Fruitboerderij “Hestia”.

 

Terugblik op:

St. Keurmerk Streekproducten Westerwolde supporter van Cittaslow

 

Op woensdagavond 21 april 2016 ontving onze voorzitter, de heer Brouwer, de Cittaslow-supportersoorkonde voor onze stichting (zie foto). De uitreiking vond plaats bij Camping De Wedderbergen in Wedde.

Deze oorkonde ontvangen de supporters, omdat zij het Cittaslow gedachtegoed actief uitdragen en de kernwaarden daarvan onderschrijven. Meer informatie over deze kernwaarden vindt u op www.cittaslow-nederland.nl.

Er werden die avond in totaal 30 oorkondes uitgereikt aan nieuwe supporters in Westerwolde. De uitreiking werd gedaan door de burgemeesters van de gemeenten Bellingwedde, Janneke Snijder-Hazelhoff en Vlagtwedde, Leontien Kompier (de toekomstige gemeente Westerwolde).

St. Keurmerk Streekpoducten Westerwolde op facebook

 

U kunt nu ook onze informatie over Westerwoldse streekproducten op facebook volgen en delen. Op de pagina's van deze website ziet u aan de rechterzijde de facebook-button die u naar het juiste adres leidt.